Cầu Thủ    
   

Bàn thắng

Siêu phẩm bàn thắng 2 chạm không dùng đến chân

Siêu phẩm bàn thắng 2 chạm không dùng đến chân

(Cầu thủ) – Mặc dù đá bóng thì phải dùng chân, nhưng vẫn có một số trường hợp hi hữu, bàn thắng được ghi mà hoàn toàn không cần dùng chân.   Ném bóng ở biên thường được một số cầu...