Messi: Chạm vào “bàn tay Chúa”

Bóng đá là trò chơi của quan điểm. Luôn sẽ có những tranh cãi trong mọi đề tài. Nhưng có lẽ cần sự thừa nhận cho Messi, không chỉ vì Quả bóng vàng thứ bảy ở tuổi 34. Maradona, tình yêu và thân phận Mộ

Xem thêm