Sở hữu bóng (Ball possession) là gì?

Đăng Nguyên
Bình luận: 0Lượt xem: 2,906

Đăng Nguyên

Active member
Nhân viên
Sở hữu bóng là một nhiệm vụ quan trọng của một đội bóng trong một trận đấu bóng đá.

so-huu-bong.jpg


Theo trang dữ liệu Wyscout, Sở hữu bóng (Ball possession) là một chỉ số xác định mức độ thực sự sở hữu bóng của một đội. Có sẵn dưới dạng thời gian thuần túy hoặc theo tỷ lệ sở hữu (so với đối thủ).

Wyscout sử dụng phương pháp tính toán tỷ lệ sở hữu bóng dựa trên thời gian sở hữu bóng thuần túy. Một lần sở hữu bóng là một chuỗi các sự kiện có bóng của cùng một đội.

Thời gian mà bóng ngoài cuộc (ngoài sân hoặc, ví dụ như sắp xếp một quả cố định) không được tính là thời gian sở hữu bóng cho bất kỳ đội nào trong hai đội.

Các hành động của đối phương không cấu thành một hành động sở hữu bóng có ý nghĩa, như thua tranh chấp, bỏ bóng và phá bóng ngược lại, không được coi là sở hữu bóng.

Các nhà cung cấp dữ liệu khác có thể sử dụng một thuật toán đơn giản hơn, chỉ tính đến các đường chuyền chính xác do hai đội thực hiện, tuy nhiên, vì không phải tất cả các đường chuyền đều được tạo ra như nhau và cần thời gian khác nhau để hoàn thành, thuật toán thời gian thuần túy cung cấp kết quả chính xác hơn.

Sở hữu bóng trong tình huống mở

Đây là tình huống sở hữu bóng không bắt đầu từ một tình huống cố định (Đá phạt, Đá phạt trực tiếp, Phạt góc, Ném biên hoặc Phạt đền).
Sở hữu bóng trong tình huống mở được chia thành các giá trị sau theo thời gian của chúng:
  • Ngắn: (0-10 giây)
  • Trung bình: (10-20 giây)
  • Dài: (20-45 giây)
  • Rất dài: (45+ giây)
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên