Phát triển bóng (Ball progression) là gì?

Đăng Nguyên
Bình luận: 0Lượt xem: 1,162

Đăng Nguyên

Active member
Nhân viên
Phát triển bóng là một thuật ngữ dùng để kiểm tra khả năng đưa bóng lên của một đội bóng

possession-progression.jpg


Theo trang dữ liệu Wyscout, Phát triển bóng (Ball progression) là một chỉ số xác định số mét một cầu thủ đang đưa bóng về phía trước.

Đối với mỗi đường chuyền về phía trước thành công, wyscout sẽ tính toán mức độ gần của đường chuyền này với khung thành đối phương.
Ví dụ, nếu một đường chuyền bắt đầu từ giữa sân và đến rìa vòng cấm thành công, đường chuyền này sẽ đưa bóng về phía trước 36 mét.

Logic tương tự cũng áp dụng cho các lần chạy, tức là kiểm soát bóng thành công theo khoảng cách từ cùng một cầu thủ.

Chênh lệch giữa khoảng cách của điểm bắt đầu của cuộc chạy đến khung thành đối phương và điểm kết thúc của cuộc chạy tới khung thành đối phương được lưu dưới dạng tiến trình của cuộc chạy.

Lưu ý rằng chỉ những đường chuyền về phía trước và chạy về phía trước thành công mới được đưa vào mô tả này, vì vậy số liệu sẽ luôn bằng hoặc hơn 0.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên