việt vị

Đặng Xá Đặng Xá

Việt vị (offside) là gì?

Việt vị được xem là một trong những lỗi khá khó giải thích và khó xác định nhất của bóng đá. Theo trang dữ liệu Wyscout, việt vị (offside) là...
Việt vị được xem là một trong những lỗi khá khó giải thích và khó xác...

Đăng Nguyên Đăng Nguyên

Việt vị trong bóng đá là gì?

Luật việt vị (tiếng Anh: Offside) là luật số 11 trong Luật bóng đá (Laws of the Game) được soạn thảo và công bố bởi FIFA. Luật việt vị liên...
Luật việt vị (tiếng Anh: Offside) là luật số 11 trong Luật bóng đá...
Bên trên