tiền vệ phòng ngự là gì

Đăng Nguyên Đăng Nguyên

Tiền vệ phòng ngự là gì?

Tiền vệ phòng ngự (viết tắt là DM; tiếng Anh: Defensive Midfield) là tiền vệ trung tâm đứng trên hàng hậu vệ với vai trò hỗ trợ hậu vệ để phòng...
Tiền vệ phòng ngự (viết tắt là DM; tiếng Anh: Defensive Midfield) là...
Bên trên