tiền đạo cánh

Đăng Nguyên Đăng Nguyên

Tiền đạo cánh là gì?

Tiền đạo cánh (tiếng Anh: Wide Forward) là mẫu tiền đạo có xu hướng tấn công từ biên vào trung lộ. Định nghĩa tiền đạo cánh Tiền đạo cánh là...
Tiền đạo cánh (tiếng Anh: Wide Forward) là mẫu tiền đạo có xu hướng tấn...
Bên trên