tiền đạo cắm

Đặng Xá Đặng Xá

Tiền đạo cắm là gì?

Tiền đạo cắm (tiếng Anh: Poacher) là mẫu tiền đạo đơn giản chỉ việc chờ đợi thời cơ để ghi bàn. Định nghĩa về Poacher là gì trong bóng đá...
Tiền đạo cắm (tiếng Anh: Poacher) là mẫu tiền đạo đơn giản chỉ việc chờ...
Bên trên