số 9 ảo

Đăng Nguyên Đăng Nguyên

Số 9 ảo là gì?

Số 9 ảo (tiếng Anh: False Nine) là 1 vị trí rất đặc biệt khi cầu thủ này nằm giữa ranh giới của 1 số 10 và 1 số 9 cổ điển. Định nghĩa về số 9...
Số 9 ảo (tiếng Anh: False Nine) là 1 vị trí rất đặc biệt khi cầu thủ...
Bên trên