ramos wiki

Đặng Xá Đặng Xá

Sergio Ramos: Suýt trở thành đấu sỹ và những hiểu lầm về 'tư thẻ'

Thuở thiếu thời Ramos đã không trở thành đấu sỹ bò tót vì mẹ ngăn cấm. Anh chuyển sang nghiệp quần đùi áo số và bê nguyên khí phách của đấu sỹ bò...
Thuở thiếu thời Ramos đã không trở thành đấu sỹ bò tót vì mẹ ngăn cấm...
Bên trên