macron

Duy Phong Duy Phong

Bayern và Juventus nói không với ý tưởng của Tổng thống Pháp

2 CLB Bayern Munich và Juventus không tán đồng việc cho Lucas Hernandez và Paul Pogba đến Qatar theo ý tưởng của Tổng thống Pháp là ông Emmanuel...
2 CLB Bayern Munich và Juventus không tán đồng việc cho Lucas Hernandez...
Bên trên