long củi

Nguyễn Bằng Nguyễn Bằng

Vòng 2 Saigon Serie A 2023: Chờ màn so tài đỉnh cao giữa An Biên và Tiến Khoa FC

Hạnh Ozil, Tuấn Anh Jr, Tân “cò”, Tuấn Vinh… bên phía Tiến Khoa FC sẽ có màn so tài với Hoàng Thiên, Hải Beck, Long “củi”, Hưng Nghệ… bên phía An...
Hạnh Ozil, Tuấn Anh Jr, Tân “cò”, Tuấn Vinh… bên phía Tiến Khoa FC sẽ...
Bên trên