garrincha là ai

Đặng Xá Đặng Xá

Garrincha - World Cup 1962: Túc cầu đệ nhất Phản anh hùng

Garrincha sinh ra không để trở thành biểu tượng. Trong vũ trụ bóng đá, ông chính là nhân vật phản anh hùng tiêu biểu nhất. Pele và Garrincha...
Garrincha sinh ra không để trở thành biểu tượng. Trong vũ trụ bóng đá...
Bên trên