champioins league

Duy Phong Duy Phong

Doanh thu tăng, Chelsea vẫn lỗ khủng khiếp ở mùa 2021/22

Chelsea đã công bố khoản lỗ ròng 121,3 triệu bảng trong năm tài chính 2021/22. Mùa 2021/22, Chelsea chính là CLB gặp nhiều bất lợi và khó khăn...
Chelsea đã công bố khoản lỗ ròng 121,3 triệu bảng trong năm tài chính...
Bên trên