cđv indonesia

Đặng Xá Đặng Xá

CĐV Indonesia gọi thất bại của U19 Việt Nam là… nghiệp chướng

Sau thất bại của U19 Việt Nam, nhiều CĐV Indonesia tỏ ra hả hê và thậm chí còn gọi kết quả của thầy trò Đinh Thế Nam là… nghiệp chường. Hành...
Sau thất bại của U19 Việt Nam, nhiều CĐV Indonesia tỏ ra hả hê và thậm...
Bên trên