blanc

Duy Phong Duy Phong

Top 5 HLV được đền bù cao nhất lịch sử: Số 1 là Conte

Tottenham sẽ phải trả cho Conte khoản tiền đền bù 4 triệu bảng. Nhìn lại lịch sử, đó chưa phải mức đền bù cao nhất. Dưới đây là 5 trường hợp nhận...
Tottenham sẽ phải trả cho Conte khoản tiền đền bù 4 triệu bảng. Nhìn...
Bên trên