Ấn định thời điểm khai mạc SEA Games 31

Chiều nay, tại Hội nghị trực tuyến Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, ban tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam đã xác định thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2022. Hội nghị trực tuyến Liên đoàn Th

Xem thêm