M.U chọn xong người thay thế Ed Woodward

Như đã ấn định, cuối năm 2021 phó chủ tịch Ed Woodward sẽ rời chiếc ghế mà ông đang đảm trách tại Manchester United. Hiện tại Quỷ đỏ thành Man cũng đã xác định người thay thế. Như chúng ta đã từng biế

Xem thêm