Hợp đồng của Văn Hậu đang được xúc tiến

Heerenveen ngửa tay xin tiền trong vụ Văn Hậu

(Cầu thủ) – Văn Hậu vẫn còn có cơ hội ở lại Hà Lan, khi Heerenveen có đề nghị xin tiền và Hà Nội cũng sẵn lòng trợ giúp   Theo lý thuyết Văn Hậu vẫn còn cơ hội ở lại Heerenveen. Hiện tại, Hà Nội

Xem thêm