Đồng Bitcoin vượt mốc 30.000 USD

(Cầu thủ) – Bitcoin, đồng τιềɴ điện tử lớn nhất thế giới, lần đầu tiên tăng vượt mức 30.000 USD.   Đồng τιềɴ điện tử này đã tăng gần 6% giá trị trong phiên 2/1 lên đạt gần 31.000 USD, trước khi

Xem thêm