Lewandowski trở thành Thạc sĩ Đại học

(Cầu thủ) – Tiền đạo Robert Lewandowski tiếp tục đón nhận thêm thành tựu mới trong năm nay. Lewandowski và tấm bằng thạc sĩ Vào ngày hôm qua, tiền đạo Robert Lewandowski đã nhận bằng Thạc sĩ về

Xem thêm