Việt Nam

Quan điểm của Mã Siêu về án phạt dành cho Quế Ngọc Hải

Dư luận có quá khắc nghiệt với Quế Ngọc Hải? Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại…

https://www.youtube.com/watch?v=w4V1H0gdNBU

Tác giả
Hồ sơ trống!
×
Hồ sơ trống!