Cầu Thủ    
   

Lăng kính

Nếu bầu Đệ xin… nghỉ hưu

Nếu bầu Đệ xin… nghỉ hưu

(Cầu thủ) – Nếu ông Nguyễn Văn Đệ (tức bầu Đệ) rời CLB Thanh Hóa hẳn sẽ có nhiều người cười nụ và cũng có những người buồn thúi ruột. Năm 2020 là một năm đầy biến động với bóng...