Cầu Thủ    
   

Lăng kính

Tiền nhiều vậy, Anh Đức đá bóng để làm gì?

Tiền nhiều vậy, Anh Đức đá bóng để làm gì?

(Cầu thủ) - Anh Đức đá bóng để làm gì?. Nhiều người sẽ cho đây là câu hỏi ngớ ngẩn, bởi đá bóng là đá bóng chứ làm cái gì nữa. Nhưng với “tượng đài” của Bình Dương có lẽ không...