Đức

A admin

Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào du lịch ở Đà Nẵng

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch ở Đà Nẵng Khám phá du lịch trực tuyến “Một chạm đến Đà Nẵng” áp dụng công nghệ VR. Trao đổi với...
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch...
Bên trên