Cầu Thủ    
   

AFC Cup

AFC hủy AFC Cup 2020

AFC hủy AFC Cup 2020

(Cầu thủ)-Ban Thường vụ AFC đã tập trung xem xét, đánh giá tình hình và những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với hoạt động bóng đá tại các quốc gia châu Á trong giai đoạn hiện nay. Theo...