Cauthu.com.vn    
   

Việt Nam

Tiết lộ thời gian Đình Trọng lên bàn mổ

Tiết lộ thời gian Đình Trọng lên bàn mổ

Đình Trọng sẽ lên bàn mổ vào ngày 25/6 tại bệnh viện Parkway của Singapore để chữa trị chấn thương đầu gối. Đình Trọng chấn thương khi cố gắng vặn người, đổi hướng truy cản Chevy Walsh...