VPF đưa ra 2 phương án tổ chức V.League 2022

VPF vừa tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và đưa ra 2 phương án tổ chức V.League 2022 trong buổi họp tổng kết năm 2021. Ở cuộc họp chiều nay ngày 15/10, bên cạnh việc tổng kết những vấn

Xem thêm