Từ bầu Kiên đến bầu Hùng

Bốn năm trước, bầu Kiên đi dự tổng kết “lậu”, lên cướp diễn đàn và đặt ra hàng loạt câu hỏi chất vấn ban tổ chức. Vừa qua, ông bầu Trần Mạnh Hùng (Hải Phòng) đi họp đường hoàng đứng lên chất vấn ban t

Xem thêm

Nói nhiều làm được bao nhiêu?

4 năm trước, khi các ông bầu đứng ra thành lập Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các CLB đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào mô hình tổ chức bóng đá chuyên nghiệp sẽ đem đến bộ mặt mới ch

Xem thêm