Một pha vào bóng, hai nhà cùng khổ

Kiếm đâu ra số tiền để trả cho chi phí chữa chạy của Anh Khoa không hề đơn giản với một gia đình nghèo. Với Anh Khoa cũng vậy, chỉ vì bị phạm lỗi thô bạo, cầu thủ này đang đứng trước chấn thương không

Xem thêm