Perez thay mặt Super League dọa đem UEFA ra tòa

(Cầu thủ) – Những lời đe dọa và các  án phạt dự kiến được thông báo từ UEFA, không khiến các nhân vật cộm cán của khởi phát tổ chức Super League e sợ. Như chúng ta đã biết hồi sáng ngày hôm qua

Xem thêm