Tuyển Olympic

PVF tuyển sinh: Các Troller sinh năm 2002 vẫn có cơ hội

PVF tuyển sinh: Các Troller sinh năm 2002 vẫn có cơ hội

PVF tuyển sinh: Các Troller sinh năm 2002 vẫn có cơ hội PVF sẽ tuyển sinh ở 31 tỉnh thành chọn ra 100 ứng viên có độ tuổi từ 2002 đến 2009. Đây là cơ hội đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp cho...