Ai tung ra đoạn ghi âm chấn động bóng đá Việt?

Ai tung ra đoạn ghi âm chấn động bóng đá Việt?

Ai tung ra đoạn ghi âm chấn động bóng đá Việt? “Tôi có ghi âm, nhưng không phát tán. Còn bắt bẻ tôi tại sao lại ghi âm, khiến ông Hùng mất bình tĩnh dọa “xử” tôi thì nên xem lại...